Un instrument-cheie pentru instituirea Noii Ordini Mondiale

Iurie Roșca

O analiză de Iurie Roșca, președintele Universității Populare din Moldova, fost premier

După ce am publicat două articole succesive despre summitul BRICS de la Johannesburg[1], în care am arătat că acest conglomerat de țări nu reprezintă o alternativă la globalizarea unipolară, documentul final[2] al acestei reuniuni confirmă pe deplin abordarea mea. BRICS reprezintă un element-cheie în strategia globalistă de punere în aplicare a unei lovituri de stat globale și de instaurare a Noii Ordini Mondiale.

Înainte de a intra în examinarea documentului, voi face câteva observații generale. De la momentul apariției acestei organizații și până în prezent, a existat o discrepanță izbitoare între propaganda care elogiază BRICS ca alternativă la sistemul internațional globalist și documentele oficiale ale alianței. În timp ce propaganda a prezentat inițiativa ca pe o ruptură majoră, izvorâtă din voința economiilor emergente de a se emancipa de sub dominația imperială a Occidentului colectiv, documentele oficiale, dimpotrivă, arată fără ambiguitate o supunere totală față de agenda stabilită de globaliști pentru crearea unei ordini mondiale unipolare sub un singur centru de comandă. Pentru a găsi această discrepanță este suficient să parcurgem cu atenție documentele oficiale ale tuturor reuniunilor BRICS.

Întreaga filozofie politică care emană din aceste texte este impregnată de spiritul neoliberalismului globalist, de mitul liberului schimb ca element-cheie al acestuia, de exaltarea investițiilor străine în economiile tuturor țărilor, de primatul economiei și, în sens mai larg, de mitul progresismului, al scientismului și al tehnocrației.

Așadar, prima constatare ar fi că ”elitele politice” din aceste țări au fost colonizate mental într-un mod iremediabil. Otrava ideologică a Occidentului care s-a răspândit în întreaga lume a devastat orice sistem de valori tradiționale, impunându-și propria paradigmă ca sistem de referință unic, incontestabil și axiomatic. Iar perorațiile unor lideri oficiali ai țărilor BRICS cu privire la păstrarea tradițiilor naționale nu sunt altceva decât falsuri sau poate iluzii ale unor provinciali incapabili să înțeleagă imaginea de ansamblu a proceselor care au loc la scară globală. 

A doua observație fundamentală se referă la afilierea totală a acestor țări la toate organismele internaționale prin intermediul cărora elita globalistă instituie Noua Ordine Mondială: ONU, FMI, OMS, OMC, Banca Reglementelor Internaționale și așa mai departe.  După cum am observat deja, asumarea unor angajamente ferme și servile de a pune în aplicare prevederile Agendei ONU pentru dezvoltare durabilă, de a se supune orbește tuturor ordinelor OMS legate de falsele pandemii etc., de a se supune mitului ”încălzirii globale”, de a pune în aplicare digitalizarea totală și controlul total asupra cetățenilor etc., toate dezvăluie o relație de subordonare față de un centru de comandă unic care se impune prin intermediul acestor instituții internaționale.

Amintesc aici un adevăr bine cunoscut. Odată cu lansarea procesului de dereglementare și impunerea liberului schimb ca normă obligatorie pentru toate țările lumii, statele, ca actori ai relațiilor internaționale, s-au trezit subordonate entităților economice, și anume corporațiilor transnaționale. Ele au devenit principalii actori la scară globală care modelează lumea în funcție de propriile interese private. Este suficient să cităm aici cartea lui David C. Korten ”When Corporations Rule the World” scrisă în urmă cu trei decenii. Iar în cei treizeci de ani care au trecut de la publicarea acestei cărți, corporațiile au dobândit o putere infinit mai mare, subordonând total politica, administrația țărilor și organizațiile internaționale. În acest sens, țările BRICS nu sunt o excepție, ci apar în registrul comun al statelor supuse unui profund proces de desuveranizare.

Aș mai preciza aici că întreaga retorică a conglomeratului BRICS nu menționează nimic despre o posibilă strategie alternativă de dezvoltare. De exemplu, nici un cuvânt despre respingerea gândirii unice în economie. Nici un cuvânt despre protecționism, naționalism economic, apărarea piețelor interne împotriva invaziei de capital și bunuri străine, despre economia de proximitate sau, pentru a cita un autor celebru, despre splendoarea unei economii moleculare. ”Small Is Beautiful” susținea, pe bună dreptate, E.F. Schumacher[3]. Și de maximul beneficiu pentru oameni, dar nu și pentru rechinii capitalismului globalist. Vă mai amintiți această replică genială?  ”E vorba de economie, prostule![4]”

Și pentru că liderii curajoși ai țărilor BRICS nu sunt proști, ei resping orice erezie care ar pune în pericol sistemul economic dominant și religia sa unică. Viziunea unui Alexander Hamilton sau Friedrich List este uitată, la fel ca întreaga școală de gândire bazată pe patriotismul economic, numit și suveranitate economică.

Gigantomania globalistă cu cele patru ”valori fundamentale” la bază – libera circulație a bunurilor, capitalurilor, serviciilor și persoanelor – stă la baza principiilor de activitate ale țărilor BRICS, prin urmare contribuie din plin la dispariția definitivă a statelor și națiunilor în creuzetul lumii.

Și acum să trecem la examinarea Declarației finale a summitului BRICS din Africa de Sud. Reproducem aici denumirea completă a acestui document: ”Declarația Johannesburg II. BRICS și Africa: Parteneriat reciproc pentru creștere accelerată, dezvoltare durabilă și multilateralism incluziv, Sandton, Gauteng, Africa de Sud, 23 august 2023[5]”. Vom cita extrase din acest lung document fără a face prea multe comentarii.

”3… Ne reiterăm angajamentul față de multilateralismul incluziv și de respectarea dreptului internațional, inclusiv a scopurilor și principiilor consacrate în Carta Organizației Națiunilor Unite (ONU), ca piatră de temelie indispensabilă a acesteia, și a rolului central al ONU într-un sistem internațional…”. Așadar, ONU este și o autoritate incontestabilă pentru ei, deși prin intermediul acestei organizații se realizează guvernanța globală.

”5… Solicităm, de asemenea, creșterea rolului și a ponderii femeilor din țările EMDC la diferite niveluri de responsabilitate în cadrul organizațiilor internaționale”. Accentuarea rolului femeilor în politică, societate, afaceri etc. face parte din ideologia feministă ca strategie de distrugere a familiei prin masculinizarea femeilor.

”6… În acest sens, subliniem că acestea ar trebui să fie puse în aplicare atât la nivelul guvernării globale, cât și la nivel național”.  Termenul de guvernare globală presupune exercitarea puterii la nivel mondial de la un singur centru.

”7… Susținem o reformă cuprinzătoare a ONU, inclusiv a Consiliului de Securitate al acesteia, pentru a o face mai democratică, mai reprezentativă, mai eficace și mai eficientă, precum și pentru a spori reprezentarea țărilor în curs de dezvoltare în cadrul membrilor Consiliului, astfel încât să poată răspunde în mod adecvat provocărilor globale predominante și să sprijine aspirațiile legitime ale țărilor emergente și în curs de dezvoltare din Africa, Asia și America Latină, inclusiv Brazilia, India și Africa de Sud, de a juca un rol mai important în afacerile internaționale, în special în cadrul Organizației Națiunilor Unite, inclusiv în cadrul Consiliului de Securitate””. ”Reforma ONU” este momeala de bază pentru liderii acestor țări, care cred că astfel vor scăpa de dominația foștilor opresori. Dar pentru că nu statele, ci entitățile private sunt cele care determină politica la nivel internațional, schimbările prognozate vor fi, cel mai probabil, doar decorative.

”8… Ne reafirmăm sprijinul pentru un sistem comercial multilateral deschis, transparent, corect, previzibil, favorabil incluziunii, echitabil, nediscriminatoriu și bazat pe reguli, cu Organizația Mondială a Comerțului (OMC) în centrul său, cu un tratament special și diferențiat (TSD) pentru țările în curs de dezvoltare, inclusiv pentru țările cel mai puțin dezvoltate…” Acceptarea OMC ca organism de reglementare a comerțului internațional este o altă dovadă a subordonării acestor țări strategiei globaliste. Orice pretenție de a obține beneficii și privilegii în cadrul acestei organizații este o dovadă fie de naivitate crasă, fie de ipocrizie.

”9… Facem apel la necesitatea de a progresa în vederea realizării unui sistem comercial agricol echitabil și orientat spre piață…” Agricultura văzută ca un agrobusiness pentru a cuceri noi piețe are deja campionii săi. Monsanto, Vanguard, Black Rock, Bill Gates, George Soros, etc. aceștia vor continua să facă din tot pământul din lume proprietatea lor privată. Iar regimul de liber schimb și apartenența la OMC nu recompensează nicio măsură protecționistă la nivel național.

”10… Susținem o plasă de siguranță financiară globală robustă, având în centrul său un Fond Monetar Internațional (FMI) bazat pe cote și dotat cu resurse adecvate…”.  A recunoaște FMI ca fiind o instituție care ar avea un rol pozitiv înseamnă a ignora complet funcțiile sale și efectele nocive cu care se confruntă toate țările lumii care au acceptat cooperarea cu FMI.

”13… Recunoaștem importanța unei participări sporite a femeilor în procesele de pace, inclusiv în prevenirea și soluționarea conflictelor, menținerea păcii, consolidarea păcii, reconstrucția și dezvoltarea post-conflict și susținerea păcii…”. Încă o dată, ”participarea sporită a femeilor” implică o participare tot mai redusă a femeilor la viața de familie, adică inversarea feministă a rolurilor sociale aparținând bărbaților și femeilor, care sunt complementare și nu interschimbabile.

”22… Ne exprimăm condamnarea fermă a terorismului în toate formele și manifestările sale, indiferent de momentul, locul și persoana care îl comite. Recunoaștem amenințarea emanată de terorism, de extremismul care conduce la terorism și de radicalizare…” Aderarea la mitul combaterii terorismului, impus de globaliști după 11 septembrie 2001, arată subordonarea acestor țări strategiei de suprimare a libertăților în favoarea unui stat polițienesc. Sacrificarea libertății în favoarea securității este formula bine cunoscută a acestei manevre globaliste.

”25… Reafirmăm angajamentul nostru de a consolida cooperarea internațională și colaborarea noastră împotriva corupției și continuăm să punem în aplicare acordurile internaționale relevante în acest sens, în special Convenția Națiunilor Unite împotriva corupției…” ”Lupta împotriva corupției” este o veche șmecherie globalistă care acoperă dorința de a controla total viața privată, tranzacțiile, banii și mișcările fiecărei persoane în cadrul unei închisori digitale globale.

”Parteneriatul pentru o creștere accelerată reciproc”. Slogan atractiv, dar care funcționează doar în avantajul corporațiilor, nu și al statelor. Presupune doar comerțul liber, despre care se pretinde că aduce prosperitate națiunilor, în timp ce nu face decât să aducă beneficii rechinilor economici transfrontalieri.

”30… Reafirmăm importanța ca G20 să continue să joace rolul de prim forum multilateral în domeniul cooperării economice și financiare internaționale, care cuprinde atât piețele dezvoltate și emergente, cât și țările în curs de dezvoltare, în care marile economii caută împreună soluții la provocările globale…” Recunoașterea ”rolului de lider al G20” înseamnă condamnarea tuturor țărilor lumii la o veșnică stare de vasalitate și promovarea colonialismului economic ca normă a relațiilor internaționale. De data aceasta, nu statele, ci entitățile private sunt cele care îi reprezintă pe colonizatorii lumii.

”31… Recunoaștem rolul important al țărilor BRICS care lucrează împreună pentru a face față riscurilor și provocărilor la adresa economiei mondiale în realizarea redresării globale și a dezvoltării durabile. Ne reafirmăm angajamentul de a consolida coordonarea politicilor macroeconomice, de a aprofunda cooperarea economică și de a depune eforturi pentru a realiza o redresare economică puternică, durabilă, echilibrată și favorabilă incluziunii. Subliniem importanța continuării punerii în aplicare a Strategiei pentru parteneriatul economic al BRICS 2025 în cadrul tuturor căilor ministeriale și grupurilor de lucru relevante. Vom căuta să identificăm soluții pentru accelerarea punerii în aplicare a Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă[6].” Agenda 2030 merită citită și recitită cu creionul în mână. Cei care se supun acesteia își condamnă propriile popoare la moarte și sclavie.

”33… Recunoaștem dinamismul economiei digitale în ceea ce privește facilitarea creșterii economice globale. Recunoaștem, de asemenea, rolul pozitiv pe care comerțul și investițiile îl pot juca în promovarea dezvoltării durabile, a industrializării naționale și regionale, a tranziției către modele de consum și de producție durabile. Recunoaștem provocările cu care se confruntă dezvoltarea comerțului și a investițiilor în era digitală și recunoaștem că membrii BRICS se află la niveluri diferite de dezvoltare digitală și, prin urmare, recunoaștem necesitatea de a aborda provocările respective, inclusiv diferitele decalaje digitale…”. ”Economia digitală” înseamnă moartea statului, a economiei productive bazate pe industrie, ”capitalismul de supraveghere”, utilizarea masivă a inteligenței artificiale, dar și o masă uriașă de șomeri. Oamenii care muncesc devin inutili în condițiile revoluției tehnologice. Prin urmare, masa de șomeri, ”mâncătorii de inutil”, urmează să fie supusă depopulării, iar supraviețuitorii să fie ținuți sub control prin ”tittytainment”, după rețeta lui Zbigniew Brzezinski.

”36… Ne angajăm să consolidăm cooperarea intra-BRICS pentru a intensifica Parteneriatul BRICS privind Noua Revoluție Industrială[7] (PartNIR) și pentru a crea noi oportunități de accelerare a dezvoltării industriale… Ne reiterăm angajamentul de a continua discuțiile privind înființarea BCIC în cooperare cu UNIDO pentru a sprijini în comun dezvoltarea competențelor în domeniul Industriei 4.0[8] în rândul țărilor BRICS și pentru a promova parteneriatele și creșterea productivității în cadrul Noii Revoluții Industriale. Așteptăm cu nerăbdare cooperarea cu UNIDO și solicităm Grupului consultativ PartNIR să se coordoneze cu UNIDO.” Acest articol arată în mod univoc că țările BRICS sunt total subjugate de WEF și supuse aceleiași ”revoluții tehnologice globaliste” predicată de Klaus Schwas, Yuval Noah Harrari și alți exponenți ai elitei globale. Aceasta înseamnă, în conformitate cu explicațiile acestora: ”Percepția fuziunii lumilor digitale, biologice și fizice se referă la integrarea tehnologiei, a biologiei și a obiectelor fizice într-un mod perfect. Integrarea este posibilă datorită internetului obiectelor (IoT), inteligenței artificiale (AI) și altor tehnologii avansate”. Prin urmare, Bine ați venit în viitorul distopic! Porțile iadului sunt deschise! Puteți intra în el sub semnul triumfal al BRICS.

”38… Reiterăm angajamentul de a promova ocuparea forței de muncă pentru o dezvoltare durabilă, inclusiv pentru a dezvolta competențe care să asigure o redresare rezistentă, politici de ocupare a forței de muncă care să țină seama de gen și politici de protecție socială, inclusiv drepturile lucrătorilor”. Astfel, totul este orientat spre realizarea planurilor ”partidului unic al globaliștilor” pentru dezvoltarea durabilă, incluzând teoria de gen ca parte a acestei strategii. Vă reamintim că teoria genului contestă faptul că oamenii se nasc fără o identitate sexuală nativă, masculină sau feminină. Ea susține că ne naștem neutri, fără apartenență la unul dintre cele două ”genuri”. În accepțiunea teoriei, genul este o construcție socială. Una opțională și care ar putea fi supusă unor schimbări infinite la libera voință a fiecărui individ. Așadar, bine ați venit în universul satanist al transgenderismului[9]! Ați ajuns la această destinație prin porțile BRICS.

”39… Recunoaștem nevoia urgentă de redresare a industriei turismului și importanța creșterii fluxurilor turistice reciproce și vom depune eforturi pentru consolidarea în continuare a Alianței BRICS pentru turism verde pentru a promova măsuri care pot contura un sector turistic mai rezistent, mai durabil și mai incluziv”. Chiar și această atracție alienantă a lumii de astăzi, turismul, este încadrată în formula procustiană a ”economiei verzi”, bazată pe mitul ”încălzirii globale”, care pretextează întreaga Mare Resetare.

”41… Suntem de acord să continuăm să aprofundăm cooperarea în domeniul concurenței între țările BRICS și să creăm un mediu de piață concurențial echitabil pentru cooperarea economică și comercială internațională”. Iată un alt punct care mărturisește religia neoliberalismului globalist, fără frontiere de stat, fără bariere vamale, care asigură dominația totală și totalitară a corporațiilor.

”42… Suntem de acord să intensificăm dialogul și cooperarea privind drepturile de proprietate intelectuală prin intermediul mecanismului de cooperare BRICS privind drepturile de proprietate intelectuală (IPRCM). În timp ce sărbătorim un deceniu de cooperare a șefilor oficiilor de proprietate intelectuală, salutăm alinierea planului de lucru al acestora la Obiectivele de dezvoltare durabilă.” Subordonarea țărilor BRICS la regulile ””proprietății intelectuale” le condamnă la o subdezvoltare cronică și la o dependență totală față de marii jucători ai capitalismului corporatist.

”49… Continuăm să sprijinim activitatea Grupului operativ privind parteneriatul public-privat (PPP) și infrastructura în ceea ce privește schimbul de cunoștințe, bunele practici și lecțiile învățate cu privire la dezvoltarea și furnizarea eficientă a infrastructurii în beneficiul tuturor țărilor membre…” Parteneriatele public-privat reprezintă o formă de subjugare a statelor de către corporații.

Parteneriatul pentru dezvoltare durabilă

”52… Reafirmăm apelul pentru punerea în aplicare a Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă în cele trei dimensiuni ale sale: economică, socială și de mediu, într-o manieră echilibrată și integrată, prin mobilizarea mijloacelor necesare pentru punerea în aplicare a Agendei 2030”. Încă o dată, statele BRICS ca niște cochilii goale ale imperiului mondial extrateritorial în slujba globaliștilor.

”53… Recunoaștem importanța punerii în aplicare a ODD într-o manieră integrată și holistică, printre altele prin eradicarea sărăciei, precum și prin combaterea schimbărilor climatice, promovând în același timp utilizarea durabilă a terenurilor și gestionarea apei, conservarea diversității biologice și utilizarea durabilă a componentelor sale și a biodiversității, precum și partajarea corectă și echitabilă a beneficiilor care decurg din utilizarea resurselor genetice, inclusiv prin accesul adecvat la resursele genetice…” După cum știm, SDG înseamnă Sustainable Development Goals, 17 la număr, care sunt un fel de ”porunci divine” ale antireligiei globalist-satanice, asumate cu obediență totală de către marionetele din țările BRICS.

”56… Subliniem din nou importanța punerii în aplicare a Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (UNFCCC) și a Acordului de la Paris și a principiului responsabilităților comune, dar diferențiate și capacităților respective (CBDR-RC), îmbunătățind transferul de tehnologie climatică cu costuri reduse, consolidarea capacităților, precum și mobilizarea de noi resurse financiare suplimentare accesibile, adecvate și furnizate în timp util pentru proiecte durabile din punct de vedere ecologic. Suntem de acord că este necesar să apărăm, să promovăm și să consolidăm răspunsul multilateral la schimbările climatice și să colaborăm pentru un rezultat pozitiv al celei de a 28-a Conferințe a părților la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (UNFCCC COP28).” Mitul Schimbărilor Climatice este pe deplin asumat de slujitorii globaliști din cadrul BRICS. Aceeași poveste a Schimbărilor Climatice este expusă într-o formă foarte detaliată în articolele 57, 58, 59, 60, 60, 61, 62, 63. Fără îndoială, fac parte din jocul globalist. Iar noi suntem victimele conspirației lor deschise.

”64… Ne angajăm să ne intensificăm eforturile în vederea îmbunătățirii capacității noastre colective de prevenire, pregătire și răspuns la nivel mondial în caz de pandemie și să ne consolidăm capacitatea de a lupta în mod colectiv împotriva oricăror astfel de pandemii în viitor. În acest sens, considerăm că este important să continuăm să sprijinim Centrul virtual de cercetare și dezvoltare a vaccinurilor BRICS. Așteptăm cu nerăbdare desfășurarea Reuniunii la nivel înalt privind prevenirea, pregătirea și răspunsul la pandemii, care va avea loc la 20 septembrie 2023, în cadrul Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, și solicităm un rezultat care să mobilizeze voința politică și un leadership continuu în această privință.” În ultimii trei ani, ne-am convins că păcăleala sinistră a Covid-19 este promovată cu măsuri tiranice în toate țările BRICS. Acestea rămân parte a depopulării, modificării genetice și urmăririi totale a tuturor oamenilor. Nihil novi, trebuie doar să ne deschidem ochii la realitățile înconjurătoare și să renunțăm la iluzii și autoamăgire. În articolul 65 aceeași adorație a religiei vaccinismului. În ciuda tuturor dovezilor științifice grăitoare despre nocivitatea fatală a vaccinurilor false, măsura terorismului de stat este impusă în mod abuziv de către țările BRICS. Strategia de înrobire a umanității sub pretexte medicale și prin respectarea prescripțiilor OMS sunt jucate și de aceste țări ”rebele”.

”78… Recunoaștem rolul critic al femeilor în dezvoltarea economică și lăudăm Alianța de afaceri a femeilor din BRICS. Recunoaștem că un antreprenoriat incluziv și accesul femeilor la finanțare ar facilita participarea acestora la întreprinderile de afaceri, la inovare și la economia digitală. Salutăm inițiativele care vor spori productivitatea agricolă și accesul la terenuri, tehnologie și piețe pentru femeile fermier.” Încă o dată, moștenirea clanului Rockefeller, care a inventat și impus ideologia feminismului, reprezintă valoarea de bază pentru alianța dintre giganții demografici și teritoriali ai BRICS, dar pitici geopolitici.

Am putea aduce și mai multe citate din acest lung document oficial al BRICS 2023, dar cred că informațiile prezentate mai sus sunt suficiente. Concluzia este aceeași. BRCIS nu este o alternativă la globalismul unipolar, ci, dimpotrivă, este parte integrantă a procesului de lichidare a statelor și de instaurare a Noii Ordini Mondiale sub un guvern mondial unic într-o lume distopică condusă de forțe cu adevărat demonice.

La întrebarea ”Ce e de făcut?”, primul răspuns este să ne trezim. Să abandonăm toate iluziile și speranțele în conglomerate statale efemere și vasalizate.

În opinia mea, soluția este în primul rând religioasă. Depășirea secularismului materialist și întoarcerea la Hristos. Iar dacă Dumnezeu permite, revolta națiunilor este singura cale care ar evita un sfârșit fatal și rapid pentru întreaga omenire. Lumea de mâine nu poate fi construită decât pe ruinele lumii de astăzi.

Note

 [1] https://telegra.ph/Does-BRICS-threaten-the-globalist-agenda-08-24, https://telegra.ph/BRICS-Summit–the-last-nail-in-the-multipolaritys-coffin-08-26

[2] https://mea.gov.in/Images/CPV/Declaration_2408.pdf

[3] https://www.amazon.com/Small-Beautiful-Economics-Mattered-Perennial/dp/0061997765

[4] https://en.wikipedia.org/wiki/It%27s_the_economy,_stupid

[5] https://mid.ru/en/foreign_policy/news/1901504/

[6]https://sdgs.un.org/2030agenda

[7] Noua Revoluție Industrială înseamnă A Patra Revoluție Indistrială predicată de Klaus Schwab: https://en.wikipedia.org/wiki/Fourth_Industrial_Revolution.

[8] Industry 4.0 este un alt nume pentru aceeași The Fourth Indistrial Revolution.

[9] Pentru mai multe informații găsiți această carte care este prohibilitată în www. amazon.com: https://www.kobo.com/ww/en/ebook/the-transgender-industrial-complex-1

Cum puteți sprijini proiectul Patrioților

Platforma Opozitia.net depinde exclusiv de donațiile Patrioților. Ea va exista cât timp VOI veți considera că are sens să existe. Fiecare donație, cât de mică, ne aduce mai aproape de Libertatea de altădată. Ne ajută să avem o voce din ce în ce mai puternică. Ne ajută să rezistăm în fața ofensivei nemaintâlnite din partea Globaliștilor fără niciun Dumnezeu.

Donează prin

Donează prin Transfer Bancar:

Conturi ING BANK
RO70INGB0000999906930786 (RON)
RO65INGB0000999911989038 (EUR - SWIFT INGBROBU)

Donează prin Revolut

Tel: 0791.287.318 --- @adrian6j60

  1. In ciuda entuziasmului unora izvorat dintr-o propaganda bine condusa cred si eu ca dlRosca are dreptate,mai ales cu cat se pare ca ideea BRICS a aparut cu cativa ani in urma si a provenit din sfera J.P Morgan!!! Nimic nu este ceea ce pare a fi!

  2. Imi este teama ca Iurie Rosca are perfecta dreptate: BRICS nu este nicidecum o alternativa la distrugerea lumii de catre satrapii davosieni care inteleg sa isi supuna lumea printr-o teroare cum nu a mai existat alta vreodata in istorie (Vom bate popoarele cu drugi de fier), ci un sprijin total dat tocmai acelor forte si teze care ne condamna la o pieire programata. Si atunci care e rolul acestui bloc economic-politic, daca se supune comandamentelor WEF si ne supune la anihilare si exterminare in numele unor primejdii inexistente, contrafacute, extrem de parsive in intentie si in realizare?

    • Rolul BRICS e de a destabiliza SUA și a o scoate din rolul de jandarm mondial prin măsuri economice, același lucru se face cu războiul european… SUA șubrezind Europa în disperarea celui ce se îneacă… prin FEM cre vrea să ia locul tuturor aducând feudalismul înapoi cu mijloace moderne. Datorită refuzului personalităților de a se înrola in FEM, toate guvernele țărilor susținătoare sunt pline de parveniți politic slabi intelectual ce nu aveau altă șansă de a ajunge la putere vreodată… fenomen similar cu cel din anii ‘50 când un tractorist ajungea primar. Așa au fost promovate nonvalori ce au făcut calcule greșite iar acțiunea lor se întoarce împotrivă, Din păcate pentru FEM tehnologia actuală nu poate înlocui forța umană de lucru in marea majoritate a sectoarelor economiei… ceea ce le pune piedică în a efectua genocidul rapid, dând o șansă revoltelor maselor împotriva lor. Din păcate masele ezită ceea ce e in favoarea FEM care in acest timp poate ajunge la capacitatea de a implementa feudalismul – Iobăgia orașelor de 15 minute. BRICS vrea cel puțin să fie la masă dacă nu în capul mesei feudale.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Link-uri utile

Ne gasesti pe

© opozitia.net | All rights reserved.
CONECTARE
Bine ați venit! Autentificați-vă in contul dvs