ONU planifică Contractul social global – bazat pe inteligența artificială

Un articol de opinie de Nicolas A. Rimoldi (Elveția)

Cine a fost Stalin? Statul mondial anunță era colectivismului global.

În urmă cu peste doi ani v-am atras atenția pentru prima dată asupra pactului OMS privind pandemia, urmat de RSI. Acum câteva zile, v-am informat, dragi cititori, cu privire la intențiile împotriva libertății ale Pactului ONU pentru viitor. Acum consider că este de datoria mea să vă atrag atenția asupra unui alt nou dictat al globaliștilor: ONU lucrează la o nouă Declarație a Drepturilor, la Contractul Social Global. Cu inteligență artificială.

Se ridică unele întrebări: Am afirmat vreodată că avem nevoie de așa ceva? De ce ONU, în cooperare cu statele sale membre, ne impune un Contract social global? De ce are toată lumea nevoie de noi reguli pentru a se comporta cu sine și cu lumea? Ce este planificat în mod specific?

Este planificat un nou contract social sprijinit de inteligența artificială

Să începem cu problema motivului. Doctrina ONU este explicată rapid: Numai statul mondial ne poate salva de la decăderea omenirii, iar suveranitatea statelor naționale, drepturile fundamentale și democrația trebuie să cedeze locul pentru respectivul stat!

Pentru a salva planeta, aceasta trebuie reconstruită pentru o epocă a iluminării globale. Fără nici o urmă de megalomanie, ONU descrie planul destinat lumii viitorului pe 255 de pagini în documentul UN 100 – Remaking the World towards an Age of Global Enlightenment. Aceste 255 de pagini nu sunt un plan secret; intențiile lor sinistre sunt clare pentru toată lumea. Numele ONU 100 sugerează că Iluminismul global este legat de cea de-a 100-a aniversare a ONU, în 2045. Contractul social global urmează să fie pus în aplicare până în 2045.

A spera degeaba că ONU se va aboli până atunci rămâne o iluzie. Scopul este să îl împingem în prăpastie acum, când, conform doctrinei ONU, suntem oricum pe marginea prăpastiei umanității.

Iată ce se spune

Contractul social despre care vorbim aici datează de la Jean-Jacques Rousseau, un filosof politic francez care a publicat ideea sa de contract social în 1762, în plin Iluminism francez. Rousseau susținea că nicio persoană nu are dreptul de a exercita o autoritate naturală asupra altora. El a propus un acord în care toți indivizii să renunțe la libertatea lor naturală pentru a crea o voință comună (volonté général), care, la rândul său, ar reprezenta statul suveran.

Cu ajutorul inteligenței artificiale (AI), ONU dorește acum să rescrie contractul social, valabil pentru toți locuitorii planetei. Este vorba despre planul de a construi statul mondial pe pilonii IA.

Unele componente-cheie ale acestui plan sunt:

Contractul social pentru era IA este un proces pe termen lung al activităților tuturor părților interesate. De exemplu:

Crearea unui sistem de monitorizare și evaluare a guvernelor, corporațiilor și indivizilor (pe baza contribuției acestora la respectarea normelor, standardelor, valorilor comune și legilor internaționale privind onestitatea, transparența, responsabilitatea și răspunderea).

Recunoașterea contractului social pentru era IA de către Organizația Națiunilor Unite, guverne, întreprinderi, societatea civilă și comunitatea internațională a IA.

Realizarea unei Convenții a Organizației Națiunilor Unite privind inteligența artificială pentru a obliga guvernele și alte părți să adere la reguli și norme internaționale pentru protejarea drepturilor în era inteligenței artificiale.

Este important să reținem în acest moment că termenul de societate civilă nu se referă la noi, cetățenii, ci la organizațiile neguvernamentale (ONG-uri) neeligibile, legitimate în mod nedemocratic și la controlul acestora asupra percepțiilor tuturor cetățenilor. Sau am ales vreodată Greenpeace, activiștii pentru climă sau pe Soros pentru a ne spune ce să facem și ce să nu facem? Să ținem cont aici de termenii supraveghere și obligație. Pentru că întregul document constă în ordine pentru umanitate.

Contractul social pentru era IA vizează crearea unei societăți în care fiecare este implicat în politică, administrație, afaceri, întreprinderi și industrie. Contractul social pentru era IA pune accentul pe creativitate, inovare, filantropie și respect reciproc. Acesta susține dreptul la libertate și accesul la internet în întreaga lume.

Pe scurt, Contractul social pentru era IA urmărește o lume în care toți sunt recunoscuți și apreciați și în care toate formele de guvernare aderă la un set de valori și sunt responsabile și transparente. Este o lume în care provocările globale sunt abordate prin acțiune și responsabilitate colectivă.

La prima vedere, această descriere a contractului social pentru era IA pare să pună accentul pe obiective pozitive și dezirabile, precum creativitatea, inovarea, filantropia și respectul reciproc. Ea subliniază importanța libertății pe internet și a accesului fără restricții, ceea ce ar putea fi înțeles inițial ca protecția și promovarea libertăților individuale. Ridicarea din ruine: Dar o privire mai atentă și un ochi critic dezvăluie o abordare complet colectivistă care urmărește să restrângă libertățile personale în favoarea unui control social atotcuprinzător.

Iată câteva puncte care susțin această interpretare:

 1. Participarea colectivă: Contractul social cere ca toate domeniile societății, cum ar fi politica, administrația, afacerile, întreprinderile și industria să fie implicate – în termeni simpli, trebuie să fie implicate.
 2. Acțiune colectivă și responsabilitate: accentul pus pe acțiunea colectivă pentru a face față provocărilor globale indică o lume în care libertățile și drepturile individuale sunt restricționate masiv, dacă nu chiar abolite, în favoarea unei abordări colectiviste controlate la nivel central.
 3. Libertatea pe internet: Termenul de libertate pe internet este un concept aproape aberant, deoarece nu pune accentul pe libertatea individului în acest context, ci mai degrabă pe o formă controlată de libertate, modelată de interese și valori colective și se bazează pe adevărurile pe care internetul este încă autorizat să le ofere. Acest tip de libertate este, de asemenea, determinat de reguli și norme colective și nu de drepturi și dorințe individuale.
 4. Responsabilitate și transparență: deși acești termeni sună pozitiv, într-un sistem colectivist ei conduc la monitorizarea și controlul fiecărei acțiuni individuale pentru a se asigura că aceasta este conformă cu normele colective. Acest lucru duce la o pierdere completă a vieții private și a autonomiei individuale.

Colectivismul IA în locul individualismului

Pe scurt, contractul social pentru era inteligenței artificiale este un model care, sub pretextul creativității, inovației și libertății, creează de fapt un cadru în care libertățile individuale sunt restricționate în mod semnificativ, dacă nu chiar complet, pentru a atinge obiectivele colective. Scopul este colectivismul clasic, adică un principiu de organizare socio-politică care se opune individualismului. Acesta se bazează pe presupunerea că, atunci când oamenii acționează în interes propriu, ei nu se comportă în mod voluntar într-un mod care să fie în interesul grupului în ansamblu (statul). Centrarea pe sine trebuie, prin urmare, înlocuită cu centrarea pe grup, eventual prin măsuri educative și coercitive (nudging); individul trebuie să fie subordonat grupului (colectiv). Ideologiile politice ale colectivismului includ în special comunismul, socialismul și fascismul corona.

Scopul final al ONU este de a institui un stat mondial globalizat, controlat de dreptul privat, pe pilonii inteligenței artificiale.

Acest obiectiv urmează să fie realizat cu ajutorul digitalizării, centralizării și supravegherii globale.

La pagina 21 a documentului în cauză, citim:

 1. principii

O aplicare cuprinzătoare și adecvată a IA în politică, guvernare, societate și afaceri poate crea o democrație inteligentă. Contractul social al erei IA creează o platformă pentru o societate democratică inteligentă și un nou lanț global de aprovizionare, Lanțul de aprovizionare 2020. Ca și cadru pentru societatea din era IA, Contractul social se bazează pe un echilibru de putere între guverne, întreprinderi, societatea civilă, indivizi și asistenții IA. Acesta este un angajament față de protecția proprietății, a valorilor comune și a normelor colective.

 1. IA trebuie să respecte drepturile fundamentale ale omului, cum ar fi demnitatea umană, statul de drept și protecția vieții private.
 2. Sistemele de inteligență artificială trebuie analizate din perspectiva mai multor părți interesate pentru individ și pentru societate în ansamblu.
 3. Contractul social pentru era inteligenței artificiale reprezintă fundamentul unei dezvoltări durabile și incluzive pentru o comunitate globală echitabilă, justă și prosperă. Acesta este conceput pentru a pune bazele unei economii centrate pe om și a creării unui ecosistem de IA, date și internet demn de încredere pentru muncă și viață.
 4. Contractul social pentru era IA ar trebui să fie transparent, responsabil și să respecte standarde bazate pe politici fiabile bazate pe date. Parametrii de date ai Obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU și parametrii de mediu, sociali și de guvernanță (ESG) ai Forumului Economic Mondial ar trebui să ofere cetățenilor și organizațiilor date fiabile care să permită luarea unor decizii politice în cunoștință de cauză.

Prin urmare, contractul social pentru era IA ar trebui să fie transparent și responsabil, bazat pe standarde susținute de date fiabile. Cu toate acestea, utilizarea parametrilor de măsurare a datelor din cadrul Obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD) ale ONU și a definițiilor ESG ale Forumului Economic Mondial ca bază pentru deciziile politice indică faptul că IA și politicile rezultate sunt puternic aliniate la aceste obiective globale specifice. Cu titlu explicativ, parametrii de măsurare a datelor se referă la metodele de măsurare autodefinite de ONU și de Forumul Economic Mondial pentru a evalua dacă obiectivele pe care le-au stabilit sunt îndeplinite.

Această aliniere are următoarele rezultate:

 1. Valabilitatea exclusivă a ODD-urilor și a metricilor ESG: Prin instruirea inteligenței artificiale cu privire la metricile ODD și ESG, se stabilește implicit că numai aceste date și obiective sunt recunoscute ca fiind adevărate și relevante. Alte perspective sau surse alternative de date sunt atunci considerate mai puțin fiabile sau neadevărate.
 2. Baza unilaterală pentru luarea deciziilor: deciziile politice sunt luate pe baza acestor parametri specifici. Asta va duce la ignorarea sau respingerea deciziilor neconforme cu ODD-urile sau cu parametrii ESG. Și va limita semnificativ diversitatea opiniilor și a soluțiilor.
 3. Dominația standardelor globale: Accentul pus pe metrici și standarde de date globale duce la dispariția diferențelor etnice, culturale sau religioase din țările din întreaga lume.
 4. Controlul peisajului informațional: pe măsură ce inteligența artificială și orientările politice se bazează pe aceste metrici specifice de date, crește controlul asupra peisajului informațional. Datele care nu îndeplinesc standardele sunt etichetate ca fiind nedemne de încredere (dezinformare! incitare! discurs instigator la ură!), ceea ce conduce la un control monopolist și global asupra cunoașterii și adevărului.
 5. Restricționarea discursului politic: Prin concentrarea deciziilor politice asupra ODD-urilor și a parametrilor ESG, spațiul pentru discursuri politice alternative și abordări inovatoare este îngrădit. Măsurile politice care nu sunt în concordanță directă cu acești parametri sunt marginalizate. Deciziile luate de cetățenii suverani, de exemplu în cadrul unei democrații directe, nu mai sunt luate în considerare.

Dar asta nu este tot! Continuăm la pagina 22:

Responsabilitate: indivizilor le este interzis să se implice în comportamente dăunătoare societății, cum ar fi pirateria informatică, răspândirea dezinformării sau a urii online. Persoanele fizice trebuie să contribuie la binele comun prin plata impozitelor corespunzătoare și prin furnizarea de informații personale importante (cu protecția adecvată a vieții private), cum ar fi în cazul colectării datelor de recensământ și al alegerii funcționarilor publici.

Accentul pus pe binele comun și cerințele de divulgare a informațiilor personale conduc la o situație în care libertățile individuale sunt din nou restricționate masiv în favoarea intereselor colective. Acest lucru promovează o cultură a supravegherii și a controlului în care persoanele își pierd autonomia și capacitatea de a acționa liber și independent. Cerința de a furniza informații personale importante, în special în ceea ce privește colectarea datelor de recensământ și alegerea funcționarilor publici, este, de asemenea, o încălcare masivă a vieții private. În ciuda trimiterii la protecția adecvată a datelor, există încă riscul ca aceste date să fie utilizate în mod abuziv sau să nu fie protejate în mod adecvat. Iar asta creează un climat de supraveghere și neîncredere.

Ceea ce ar fi, de asemenea, nou în istoria omenirii este faptul că un stat mondial le ordonă indivizilor ce pot spune și face. În mod inevitabil se pune întrebarea cum și cine execută aceste dictaturi? Polițistul binevoitor Müller din satul vecin sau mai degrabă roboții de luptă și dronele nemiloase ale unei armate globale, susținute de inteligența artificială SDG?

Nu există băț fără morcov

Bineînțeles că statul global vrea să recompenseze supușii bine crescuți! Deschidem pagina 94:

Sistemul de recompense sociale (SBS)

Acest sistem ar oferi cetățenilor o modalitate de a-și urmări contribuțiile la societate, iar societății de a recunoaște respectivele contribuții.

Sistemul ar recompensa aderența cetățenilor la norme precum angajamentul și contribuțiile inovatoare și creative. Acesta este în contrast puternic cu sistemul de credit social din China – în esență, un mecanism de control al statului. Bazat pe un sistem blockchain, SBS nu ar fi influențat de guvern și nu ar fi accesibil acestuia. Recompensele ar fi acordate de organizații neguvernamentale orientate către societatea civilă.

Sistemul servește la recunoașterea cetățenilor pentru contribuția lor la societate. Măsurile punitive sunt interzise. SBS ar permite, de asemenea, cetățenilor să evalueze liderii instituțiilor de stat, guvernelor, organizațiilor neguvernamentale și întreprinderilor pentru contribuția lor la societate.

Acest sistem de recompensare socială este una dintre cele mai mari linii directoare ale conceptului prezentat. Noi, oamenii, trebuie să fim educați pentru a deveni cetățeni ascultători. Nu prin constrângere, ci prin nerecompensarea neascultării, ceea ce echivalează cu același lucru. Sistemul amintește de câinii pavloviani dresați să manifeste anumite comportamente pentru a primi recompense. Mecanismul îi lipsește de putere pe cetățeni și îi reduce la participanți care se conformează sistemului, care acționează în conformitate cu reguli prestabilite, în loc să acționeze liber și autodeterminat.

Este logic ca ONU să se pronunțe împotriva unui sistem național de credit social precum cel din China și chiar să îl condamne. De ce? Pentru că, așa cum am explicat aici în articolul despre Pactul ONU pentru viitor, suveranitatea națională urmează să fie abolită. Controlul nu mai este național, ci global!

Chiar dacă recompensele sunt acordate de organizații neguvernamentale orientate către societatea civilă, controlul și monitorizarea constante rămân în vigoare. Independența acestor organizații trebuie să fie pusă sub semnul întrebării, deoarece, în cele din urmă, și ele trebuie să respecte anumite standarde și așteptări (SDG / ESG) pentru a fi recunoscute. Practic, ele trebuie să fie conforme cu sistemul. Și din nou: când am ales autocolantele climatice drept noua forță de poliție? Noapte bună!

O persoană, un stat mondial, o IA!

Suntem în pragul celei mai întunecate epoci din istoria omenirii. Contractul social global bazat pe SDG-ESG-AI instituie un colectivism global, statul mondial, față de care toate predecesorii săi au fost o petrecere de ziua copilului. Nu va mai exista un zid surmontabil precum cel din Berlin. Controlul și supravegherea vor fi globale – fără ascunzișuri.

Acest guvern mondial vrea să pună capăt suveranității tuturor statelor naționale. Suveranitatea statului este condiția necesară pentru suveranitatea poporului. Și numai un popor suveran își poate păstra drepturile fundamentale.

Elveția prețuiește tradițiile sale de democrație directă, libertate individuală și responsabilitate personală. Un sistem care se bazează pe obiective colective și suprimă opiniile și libertățile individuale contrazice în mod fundamental aceste valori. Nicio persoană sensibilă nu poate dori un astfel de sistem, care suprimă diversitatea de opinii, libertatea de alegere și autonomia individuală. Un guvern mondial sprijinit de inteligența artificială subminează miezul valorilor noastre. Ar pune deciziile și puterea în mâinile unor birocrați autopropuși care nu numai că sunt departe de nevoile și dorințele individuale ale cetățenilor elvețieni, dar al căror scop principal este de a-și servi propriile interese.

Din acest motiv, planul pentru un nou contract social bazat pe inteligența artificială poate fi descris doar ca o prostie delirantă. Este absurd. Guvernele care îl susțin au abandonat nevoile și valorile reale ale cetățenilor lor și lumea reală, delegitimându-se astfel. Doar din punct de vedere juridic formal, o delegație elvețiană nu poate fi de acord cu astfel de eforturi colectiviste ale ONU și ale WEF. Acest lucru se datorează faptului că o tranziție către un astfel de sistem ar necesita modificări fundamentale ale Constituției federale, care ar trebui să fie făcute într-un stadiu incipient prin procese democratice și cu implicarea populației. Când începe trădarea?

Iată motivul pentru care lansăm astăzi un avertisment: nu vom permite niciodată globaliștilor nebuni să ne distrugă viețile și viitorul copiilor și nepoților noștri. Nu vom permite niciodată birocraților și tehnocraților nealeși să pună în aplicare agenda lor inumană în Elveția. Și nici nu vom permite să fim patronați de guvernul nostru, care, în cel mai bun caz, nu știe ce face sau, mai probabil, se supune orbește globaliștilor care îl asigură că rămâne la putere. Iată cum merg treburile atunci când ați internalizat cu succes îndoctrinarea conștientă încă de la vârsta grădiniței. Ceea ce a funcționat în copilărie funcționează evident și mai târziu, inclusiv în clasa politică. Dar funcționează și în marile corporații și în administrație.

Vom lupta cu hotărâre împotriva globaliștilor cu toate mijloacele pe care le avem la dispoziție. Vom apăra diversitatea umană. Un contract social sprijinit de inteligența artificială nu este viziunea noastră. Inteligența artificială nu este salvarea noastră. Iar ONU cu siguranță nu este.

Încă mai putem împiedica apariția statului mondial și, astfel, putem preveni subjugarea socială globală. Dar fereastra de oportunitate se închide rapid.

Cum puteți sprijini proiectul Patrioților

Platforma Opozitia.net depinde exclusiv de donațiile Patrioților. Ea va exista cât timp VOI veți considera că are sens să existe. Fiecare donație, cât de mică, ne aduce mai aproape de Libertatea de altădată. Ne ajută să avem o voce din ce în ce mai puternică. Ne ajută să rezistăm în fața ofensivei nemaintâlnite din partea Globaliștilor fără niciun Dumnezeu.

Donează prin

Donează prin Transfer Bancar:

Conturi ING BANK
RO70INGB0000999906930786 (RON)
RO65INGB0000999911989038 (EUR - SWIFT INGBROBU)

Donează prin Revolut

Tel: 0791.287.318 --- @adrian6j60

 1. Sa ne mai lase fix dracului cu „discursul de ura” ! Sa iubeasca ma-sa si ta-su lu’ ala cu gepeteul pe toata lumea, inclusiv pe violatori,pedofili,traficanti de droguri si criminali!
  Cum naiba defineste cineva, dpdv juridic, „ura”?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Link-uri utile

Ne gasesti pe

© opozitia.net | All rights reserved.
CONECTARE
Bine ați venit! Autentificați-vă in contul dvs